Non classé

Jour de l’Armistice | Wapenstilstandsdag

En ce jour du 11 novembre, nous commémorons l’armistice de 1918 qui marqua la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale. C’est à 11h00 du matin, heure du cessez-le-feu, que nous observons traditionnellement deux minutes de silence pour rendre hommage aux soldats et aux civils qui ont perdu la vie pendant la guerre.

ArchivIris vous propose aujourd’hui une affiche publiée par la Ville de Bruxelles le 8 novembre 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Bourgmestre y relaye l’interdiction issue de l’autorité allemande de tenir une manifestation à l’occasion du 11 novembre.

Op 11 november herdenken we de Wapenstilstand van 1918, die een einde maakt aan de vijandigheden van de Eerste Wereldoorlog. Om 11 uur ‘s ochtends, tijdstip waarop de wapens zwegen, houden we traditioneel twee minuten stilte in acht als eerbetoon aan de soldaten en burgers die tijdens de oorlog het leven hebben gelaten.

Via ArchivIris krijg je vandaag toegang tot een affiche die op 8 november 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, door Brussel-Stad is gepubliceerd. De burgemeester maakt er het verbod bekend op manifestaties n.a.v. 11 november, dat door de Duitse autoriteiten was afgekondigd. 

 

Laisser un commentaire