Anniversaires, Expo 58

1958, une année fleurie | 1958, een bloemrijk jaar

En plus de la rénovation des voiries, l’Expo 58 est également l’occasion pour les communes de mettre en place un programme d’embellissement pour le plaisir des yeux des touristes étrangers, mais aussi des administrés. Ainsi, à Schaerbeek, de nombreux parterres de fleurs sont aménagés avec soin. Dès 1957, plusieurs dizaines de milliers de plantes sont artistiquement installées aux abords de plusieurs artères, telle l’avenue Louis Bertrand, et dans le parc Josaphat. Ainsi, selon ses autorités communales : « Schaerbeek présentera en 1958 un aspect parfaitement accueillant ».

Behalve de renovatie van het wegennet, geeft Expo 58 de gelegenheid aan de gemeenten om een programma van verfraaiing op te stellen, niet alleen voor het genieten van de buitenlandse toeristen maar ook van de inwoners. In Schaarbeek worden derhalve talrijke bloemperken zorgvuldig ingericht. Vanaf 1957 worden verscheidene tientallen duizenden planten smaakvol geplaatst in de omgeving van verschillende verkeersaders, zoals het Louis Bertrandlaan en in het Josaphatpark. Aldus de gemeenteautoriteiten : “Schaarbeek zal in 1958 een volledig gezellig aspect presenteren.”

 

 

 

 

© Archives communales de Schaerbeek | Gemeentearchieven van Schaarbeek

Laisser un commentaire