L'eau dans tous ses états

Une artère sauvée des eaux | Een as die eindelijk van de waterellende verlost was

Au début du XXe siècle, l’égout de la chaussée de Waterloo (partie comprise entre la Barrière et le Parvis de Saint-Gilles) était devenu de section insuffisante pour accueillir sans danger toutes les eaux qui s’y déversaient. De nombreuses plaintes faisaient d’ailleurs état d’inondations des caves de maisons riveraines. Cette situation ne faisait que s’aggraver par l’extension de la bâtisse dans les quartiers dont les égouts se déversaient dans celui de la chaussée de Waterloo.

Aan het begin van de 20ste eeuw, de riolering onder de Waterlosesteenweg in het deel tussen de Bareel en het Sint-Gillisvoorplein was onvoldoende breed om alle water dat erin terechtkwam probleemloos te verwerken. Er waren dan ook heel wat klachten van omwonenden over ondergelopen kelders. De situatie werd er alsmaar erger op met de uitbreiding van de bebouwing in de wijken rondom, waarvan de rioleringen in die van de Waterlosesteenweg uitmondden.

La solution est alors de construire dans la rue de l’Hôtel des Monnaies un nouvel égout de section plus large, soit de 200 x 130 cm, qui collationnera, en amont de la Barrière, les eaux de la chaussée de Waterloo pour les déverser dans celui de la rue de la Victoire. En 1906, le Conseil communal de Saint-Gilles approuve la construction de cet égout collecteur et insiste sur l’urgence de ce travail. En effet, l’établissement prochain d’une ligne de tramways dans cette artère est imminent.

De oplossing kwam er met de aanleg in de Munthofstraat van een nieuwe en bredere riolering met een doorsnede van 200 x130 cm, waar het water van de Waterlosesteenweg stroomopwaarts van de Bareel werd opgevangen, om het vervolgens in die onder de Overwinningsstraat te lozen. In 1906 keurde de Gemeenteraad van Sint-Gillis de bouw van deze collector goed en drong daarbij aan op de hoogdringendheid van de werken. Kort daarna was langs deze as immers de aanleg van een tramlijn gepland.

 

[Égout, plan, Archives communales de Saint-Gilles | Riolering, plan, Gemeentearchieven van Sint-Gillis]

 

© Administration communale de Saint-Gilles | Gemeentelijke administratie van Sint-Gillis

Laisser un commentaire