Première Guerre Mondiale

1918-2018 : Les cent ans de la fin de la Première Guerre mondiale | 1918-2018: Honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog

Depuis 2014, l’Europe se souvient des événements qui ponctuèrent la Grande Guerre, il y a maintenant 100 ans. Cet automne 2018 marque désormais la fin de ces commémorations.

ArchivIris souhaite donc apporter sa contribution à ce devoir de mémoire en vous présentant plusieurs articles en rapport avec ce conflit tragique.

Vous y découvrirez les systèmes mis en place pour assister les Bruxellois pendant l’occupation, les sinistres actes qui se sont déroulés au Tir national ou encore les œuvres et monuments nés de la guerre.

 

***

 

Sinds 2014 wordt er herinnerd aan gebeurtenissen die de Grote Oorlog nu 100 jaar geleden hebben gekenmerkt.

Deze herfst 2018 betekent voortaan het einde van deze herdenkingen. Archiviris wil dus zijn bijdrage opleveren over die herdenkingsplicht en u verscheidene artikels voorstellen die in verband met dit tragische conflict staan.

U zult er de systemen ontdekken die ingevoerd zijn om de Brusselaars gedurende de bezetting te helpen, de onheilspellende mishandelingen die in de Nationale Schietbaan hebben plaats gevonden of nog de kunstwerken en monumenten die door de oorlog zijn geïnspireerd.

 

Liens utiles | Nuttige links

Laisser un commentaire