Burgemeesters

Eugène Flagey

Eugène Flagey werd geboren in 1877 en was de burgemeester van Elsene van 1935 tot 1956, nadat hij eerst gemeenteraadslid en schepen was geweest. Hij overleed in 1956. Van opleiding was hij advocaat; hij maakte deel uit van de liberale familie. Zo schreef hij in 1905 “Les pensions ouvrières. Le parti libéral et les travailleurs” (Arbeiderspensioenen. De liberale partij en arbeiders, drukkerij F. Vanbuggenhoudt).

[Portret van burgemeester Eugène Flagey. Raadzaal. Eigen foto. 2021]

[Handgeschreven kaart, z.d., Privéarchieven Michel Hainaut, nr. 296, Archieven van de gemeente Elsene]

[Foto’s van A. Plateau, 1956. Fototheek Archieven van de gemeente Elsene]

Wij hebben ervoor gekozen om, naast andere, deze burgemeester voor te stellen vanwege zijn langdurige mandaat en ook de veelzijdige rijkdom van zijn leven. Aangezien er maar weinig biografische gegevens over hem bestaan, hebben wij in eerste instantie gebruikgemaakt van de toespraak van zijn opvolger Charles Janssens van 4 december 1956 naar aanleiding van zijn overlijden. Vervolgens hebben we ervoor geopteerd zijn optreden te illustreren aan de hand van uittreksels uit gemeenteberichten. Daarin zijn onder meer besprekingen over de culturele sector en de stedelijke ontwikkeling van Elsene terug te vinden. Hij wordt immers geprezen voor zijn inspanningen ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling van zijn gemeente.

In zijn eerbetoon geeft Charles Janssens ons enige informatie over het leven van Eugène Flagey.

 “Elsene verliest met hem een burgemeester die misschien meer dan wie ook heeft bijgedragen tot haar prestige en welvaart. (…) Reeds aan de universiteit gaf hij blijk van de voortreffelijke kwaliteiten die hem later zouden leiden tot de belangrijke functies die hij met zoveel glans bekleedde. Bij de balie, waarvan hij in 1901 lid werd, werd hij onmiddellijk als een van de beste vertegenwoordigers beschouwd. (…) Als volksvertegenwoordiger voor Thuin en later als senator voor Brussel wordt hij herinnerd als een parlementariër die de hoogste ambten had kunnen bekleden, als hij zich niet gewoon, zonder veel misbaar, voor een optimaal welzijn van zijn medeburgers van Elsene geheel had willen toeleggen op het bestuur van de door hem gekozen gemeente, waaraan hij zijn hart grotendeels had verloren en die ook hem in haar hart sloot. Op 8 januari 1904 werd hij voor het eerst in de gemeenteraad geïnstalleerd en nam hij onmiddellijk een vooraanstaande plaats in bij de debatten van de vergadering. (…) Eugène Flageys vaderlandslievende houding tijdens de Eerste Wereldoorlog leverde hem een hoge bevordering op in onze eerste Nationale Orde, samen met een eervolle vermelding bij dagorder van de Natie. In 1921 kreeg hij uit handen van burgemeester Fernand Cocq het schepenambt van Openbaar onderwijs en Schone kunsten. Zo kon hij zich ten volle inzetten op gemeenteniveau en er mag dan ook gezegd worden dat hij op briljante wijze de verwachtingen inloste door ons onderwijs van een nieuw elan te voorzien. Na de dood van burgemeester Armand Huysmans in 1935 werd hij, dankzij het koninklijk vertrouwen dat hij genoot, benoemd tot het hoogste gemeenteambt. Dat ambt zou hij gedurende 20 jaar bekleden. We hebben hem allemaal aan het werk gezien, waarbij hij zijn persoonlijke stempel drukte op alle administratieve, intellectuele, literaire en artistieke activiteiten van onze gemeente”. [Citaat uit het Gemeentebericht, 4 december 1956, p. 2, Archieven van de gemeente Elsene]

Als voorbeeld van zijn optreden volgen nu enkele debatten uit de Gemeenteberichten:

  • Verbinding tussen Boondaal en de Naamse Poort

[Uittreksel uit het gemeentebericht, 2 februari 1937, pp. 198-199, Archieven van de gemeente Elsene]

 

  • Cultuurverenigingen

[Uittreksel uit het Gemeentebericht, 13 januari 1937, p. 123, Archieven van de gemeente Elsene]
  • Territoriale burgerlijke wacht

[Uittreksel uit het Gemeentebericht, 1940, p. 167. Antwoord van dhr. Flagey aan gemeenteraadslid dhr. Lejeune, Archieven van de gemeente Elsene]
  • Verkeersproblemen

[Uittreksel uit het Gemeentebericht, 1949, pp. 698-69, Archieven van de gemeente Elsene]

Ter afsluiting van dit artikel citeren wij nog enkele woorden van Eugène Flagey bij zijn administratieve jubileum in 1937.

[Uittreksel uit het administratieve jubileum van dhr. burgemeester Eugène Flagey, 6 en 13 juni 1937, pp. 29-31, Privéarchieven Michel Hainaut, nr. 296, Archieven van de gemeente Elsene]

 

© Archieven van de gemeente Elsene – Alle rechten voorbehouden

Laisser un commentaire