Burgemeesters

Fernand Blum, humanistisch en progressief politicus

Blum werd geboren in Brussel op 9 november 1885. Hij volgde een cursus politieke en administratieve wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles en was al vroeg betrokken bij het liberale Brusselse politieke leven. In 1903 werd hij lid van de Jeune Garde Progressiste van het arrondissement Brussel en een jaar later van de Jeune Garde libérale van Schaarbeek. In 1905 stichtte hij de Fédération des Jeunes Gardes Libérales van het arrondissement Brussel.

In Schaarbeek leidde hij onder meer de toneelafdeling van de Jeune Garde en werkte mee aan de lokale krant Le Progrès. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was hij secretaris-generaal van de Fédération Nationale des Jeunes Gardes Libérales. Hij werd door de Duitsers politiek gevangengenomen en zou meer dan twee jaar in gevangenschap worden vastgehouden.

Na de oorlog hervatte hij zijn politieke activiteiten en voerde voor de Schaarbeekse liberale sectie de verkiezingscampagne van 1921. In 1923 werd hij benoemd tot hoofd van het Openbaar Onderwijs en de Schone Kunsten, die hij tot 1938 zou leiden.

[Fernand Blum op het feest van de scholen op de sport-en speelterrein, foto, jaren 1930, Iconografische verzameling, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

[Fernand Blum onderscheiden als ridder in de Leopoldsorde door burgemeester Meiser, 1936, fotografie, Iconografische verzameling, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

 

In 1939 volgde hij generaal Jean-Baptiste Meiser op als burgemeester en werd ook verkozen tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nam hij ontslag als burgemeester uit angst opnieuw gevangen te worden genomen door de bezetter. Dit gebeurt zo discreet mogelijk. Dit aftreden werd door de Schaarbeekse bevolking verkeerd begrepen, die het een beetje als verraad voelde, maar die het achteraf wel kon begrijpen als men wist wat hij in de eerste oorlog had meegemaakt.

[Fernand Blum geeft hulde aan voormalig burgemeester Meiser (links), rond 1939, fotografie, Iconografische verzameling, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

[Fernand Blum in Burgemeesterskledij, 1940, fotografie, Iconografische verzameling, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

Fernand Blum trad in oktober 1944 pas weer toe tot de gemeenteraad van Schaarbeek als schepen van Openbaar Onderwijs. Hij werd in 1947 opnieuw verkozen en opnieuw geïnstalleerd als burgemeester, en twee jaar later werd hij lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, twee functies die hij op briljante en nauwgezette wijze vervulde. Hij was medeauteur van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, op de vrije keuze tussen godsdienst en zedenleer en op de berekening van de jaren gevangenschap voor krijgsgevangenen.

[Receptie in het gemeentehuis ter gelegenheid van de benoeming van Fernand Blum tot burgemeester, maart 1947, fotografie, Iconografische verzameling, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

[Borstbeeld van Fernand Blum, beeldhouwer: Eugène Canneel, marbel, 1952, Kunstcollectie van Schaarbeek (inv. 387)]

In 1951 werd een ceremonie gehouden ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de gemeentelijke mandaten van Fernand Blum en Albert Le Roux (schepen). Tijdens deze plechtigheid wordt de burgemeester verteld dat het atheneum van de gemeente, gelegen aan de Renanlaan, voortaan zal worden aangeduid als “Athénée Fernand Blum”, als eerbetoon aan het werk dat hij gedurende zijn 20 jaar heeft verricht in dienst van het gemeentelijk onderwijs. Albert De Baerdemacker zei in zijn toespraak namens de liberale fractie over Blum:

« Dans ce centre politique de la Cité, vous gouvernez avec une sagesse volontiers ironique, parfois grave et forte. Philosophe, votre action peut se résumer dans ce mot d’humanité. Tout ce qui est morale, morale sociale vous intéresse intensément. Votre dévouement aux nobles causes nous est connu. Pour vous, il n’y a d’important que la lutte en faveur de cette humanité que Voltaire appelait le premier caractère d’un être pensant ».

[Bundel voor de 30ste verjaardag van de gemeentemandaten van burgemeester Fernand Blum en schepen Albert Le Roux, 1951, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

[Bezoek van Koningin Elisabeth aan het Huis der Kunsten, rond 1953, fotografie, Iconografische verzameling, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

In 1958 zag hij af van deelname aan de parlementsverkiezingen, maar werd bevestigd dat hij tot zijn dood op 13 april 1963 in dienst als burgemeester zou blijven. De begrafenisstoet wordt met veel pracht georganiseerd. Vanuit het gemeentehuis gaat de stoet naar de gemeentelijke begraafplaats in Terdelt. Op het parcours stopt de stoet voor het huis van Fernand Blum, Renanlaan 52, niet ver van het atheneum dat zijn naam draagt. Een film heeft deze plechtige momenten onsterfelijk gemaakt.

[Speciale bundel van het gemeentelijk bulletin voor de begrafenis van burgemeester Fernand Blum, 19 april 1963, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

[Fernand Blums kist verliet het gemeentehuis, foto, 19 april 1963, Iconografische verzameling, Gemeentearchieven van Schaarbeek]
[Begrafenis van Fernand Blum, 19 april 1963, Iconografische verzameling, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

[Portret van Fernand Blum, schilder: Martin Bolle, olie op doek, 1964, Kunstcollectie van Schaarbeek (inv. 479)]

© Gemeentearchieven van Schaarbeek – Alle rechten voorbehouden

Laisser un commentaire