Volksgezondheid en hygiëne

Volksgezondheid en hygiëne

Volksgezondheid is een grote uitdaging die de menselijke beschavingen sinds het begin der tijden bezighoudt. De geringste infectie kan immers hele volkeren uitroeien. Dit was het geval in Europa, vanaf de Middeleeuwen met de Zwarte Dood – waarbij een derde van de Westerse bevolking stierf – tot de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken.

Brussel, die sinds de middeleeuwen altijd al een dichtbevolkt stedelijk gebied is geweest, bleef niet gespaard. In de loop der eeuwen hebben golven van pest, cholera en griep in de hoofdstad en de voorsteden vele slachtoffers geëist.

De eerste gezondheidsinstellingen in Brussel hebben we aan de Kerk te danken. Vanaf de 12de eeuw al waren er opvangcentra voor arme pelgrims. Deze instellingen zullen worden omgevormd tot moderne ziekenhuizen en klinieken, waarvan er nu nog enkele bestaan. In de 19de eeuw waren er ook grote verstedelijkingsprojecten, die een antwoord moesten bieden op de demografische boom en de stijgende verkrotting. Zo waren er de sanering en overwelving van de Zenne, de uitbreiding van de riolering en de sloop van steegjes en gangen, die plaats moesten maken voor grote boulevards of monumentale gebouwen.

Voor zijn volgende thema nodigt ArchivIris je uit om lokale archieven te ontdekken waar je meer te weten komt over de geschiedenis van de Brusselse ziekenhuisinstellingen, het beheer van epidemieën door de gemeentelijke diensten of de geschiedenis van de openbare toiletten vanaf de middeleeuwen tot vandaag.

Veel leesplezier!

Laisser un commentaire