Gesaneerde en gerestaureerde gebouwen

Basisschool nr 7 in Schaarbeek

In 1874 keurde de gemeenteraad de bouw van een school in de Josafatstraat goed. De plannen werden opgesteld door stadsarchitect Hippolyte Jaumot. Daarop werd aan de straatkant een gebouw opgetrokken met een directeurswoning . Daarachter, haaks op het gebouw aan de straatkant, werd er een lang gebouw bij gebouwd. In een brief van 6 december 1875, gericht aan burgemeester Guillaume Kennis, toonde de provinciale inspecteur zich zeer enthousiast: “Het doet mij genoegen te erkennen dat de werkelijk weelderige inrichting van deze school niet onderdoet voor alles wat ik in het buitenland heb gezien, met name in Zweden en het koninkrijk Saksen, waar het basisonderwijs een zeer ontwikkeld niveau heeft bereikt. Uw administratie heeft al het mogelijke gedaan om te zorgen voor een overvloed aan licht, voldoende ventilatie en methodische verwarming van de klaslokalen, in combinatie met een zeer gemakkelijke toegang tot de speelplaatsen.”

[Implantingsplan, 1913, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

 

Tussen 1891 en 1893 werden twee zijvleugels toegevoegd aan het hoofdgebouw aan de straatkant om de toegang verder te vergemakkelijken. Hoewel de school niet gemengd is in de strikte zin van het woord, staat het gebouw open voor zowel jongens als meisjes, die hun eigen ingangen en speelplaatsen hebben. Daarin verschilt ze van andere scholen uit die periode, zoals de school nr. 1 die enkel voorbehouden is voor jongens of de school nr. 2 voor meisjes.

[Postkaart, circa 1903-1905, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

 

Zoals alle scholen in Schaarbeek wordt de school uitgebreid om steeds meer leerlingen op te kunnen vangen. In 1900 werden de gebouwen voor de nieuwe kleuterklassen gebouwd. In 1911 werd een kleine turnzaal ingericht. In 1913 werd een ambitieus project overwogen om de bestaande gebouwen in de hoogte uit te breiden, maar dit project werd definitief opgegeven, wellicht door het uitbreken van de oorlog. In 1928 werd echter een tijdelijk vakwerkgebouw gebouwd, dat later werd afgebroken.

[Uitbreidingsplan, 1913, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

[Foto, zd, Gemeentearchieven van Schaarbeek]

 

In de jaren tachtig kende Schaarbeek een demografische achteruitgang op haar grondgebied, en dat was ook te merken aan de inschrijvingen in school nr. 7. In 1985 werd besloten de school te fuseren met haar buur, school nr. 1, eveneens in de Josafatstraat. De gebouwen, die door de school waren verlaten, werden in de jaren 1990 grondig gerenoveerd, samen met de inrichting van het Rasquinetpark (genoemd naar een voormalige fabriek voor fietspedalen die op het terrein stond). In het gebouw aan de straatkant is nu een consultatieruimte gevestigd van het Office de la Naissance et de l’Enfance (de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin) en in de gebouwen daarachter werden een kinderopvang en woningen ingericht.

Bron:

Inventaris van het bouwkundig erfgoed

 

© Gemeentearchieven van Schaarbeek – Alle rechten voorbehouden

Laisser un commentaire