Archieven van lokale instellingen

De archiefdiensten van de gemeenten en OCMW’s hebben tot taak de archieven te beheren van de administratieve diensten die hen werden toevertrouwd. Bepaalde diensten nemen ook privéarchieven en -documentatie (kranten, postkaarten, foto’s, politieke figuren, etc.) in hun stukken op. Die documenten zijn voor eenieder toegankelijk mits naleving van de regels inherent aan de mededeelbaarheid van de betrokken documenten (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en hun staat van bewaring.

Meer weten over de verschillende archiefdiensten van gemeenten en OCMW’s binnen het Gewest die partner zijn van ArchivIris? Surf dan even naar onderstaande pagina’s.