Sport

Royale Union Saint-Gilloise voetbalclub

Geen zinnig mens die zich aan het thema sport in Sint-Gillis waagt en daarbij de voetbalclub links laat liggen. Na Anderlecht en Brugge is Union Sint-Gillis ‘s lands derde grootste grossier in titels; daarmee geeft ze zelfs Standard het nakijken. 11 maal werd Union uitgeroepen tot landskampioen en de club sleepte twee Belgische Bekers in… Continue reading Royale Union Saint-Gilloise voetbalclub

Volksgezondheid en hygiëne

De strijd tegen epidemieën in Sint-Gillis: het ontstaan van een gemeentelijke ontsmettingsdienst

Midden XIXe eeuw krijgt de strijd tegen epidemieën in Europa alsmaar meer vaste vorm. In 1893 beslist de gemeente Sint-Gillis een ontsmettingsdienst op te zetten om de opmars van epidemieën een halt toe te roepen. Het gaat daarbij voornamelijk om mazelen, roodvonk, kinkhoest, waterpokken, bof, difterie, tuberculose, griep, ... De lijst is inderdaad erg lang.… Continue reading De strijd tegen epidemieën in Sint-Gillis: het ontstaan van een gemeentelijke ontsmettingsdienst

Volksgezondheid en hygiëne

Het ziekenhuis van Sint-Gillis … in Vorst

Het verhaal van het ziekenhuis van Sint-Gillis begint in 1869, met de oprichting van de Commission des Hospices civils.[1] Datzelfde jaar schonk Jean-Baptiste Jourdan, voorzitter van deze commissie, en tegelijk arts, filantroop en schepen, 20.000 frank aan de gemeente voor de aankoop van een terrein in de Windmolenstraat (huidige Albaniëstraat) om er het hôpital-hospice de… Continue reading Het ziekenhuis van Sint-Gillis … in Vorst

Heiligdommen en kerkhoven, Non classé

De Drievuldigheidskerk of het verhaal van een redding

De geschiedenis van de Drievuldigheidskerk in Sint-Gillis/Elsene begon met de op handen zijnde sloop van de tempel van de Augustijnen in het centrum van Brussel in 1892, die plaats moest maken voor de centrale lanen en het De Brouckèreplein. Het in 1620 door de barokke architect Jacques Francart ontworpen gebouw werd voor verschillende doeleinden gebruikt,… Continue reading De Drievuldigheidskerk of het verhaal van een redding

Heiligdommen en kerkhoven

De Sint-Alenakerk

In 1913 diende de Kerkfabriek een aanvraag in voor de bouw van een kerk en een pastorie aan de Villalaan in Sint-Gillis. De opdracht ging naar Louis Peppermans, architect van het Institut Saint-Luc in de Ierlandstraat. Hij legde het College voorontwerpen voor, die tot tweemaal toe werden afgewezen. De oppervlakte van de gebouwen was immers… Continue reading De Sint-Alenakerk

Heiligdommen en kerkhoven

In het spoor van de begraafplaatsen van Sint-Gillis

De begraafplaats van Sint-Gillis is ontstaan in het gehucht Obbrussel in het begin van de 13de eeuw en lag toen rond de kerk die aan de gelijknamige heilige was gewijd, op de plek waar zich nu het Voorplein bevindt. Na de geplande sloop van het kerkgebouw ging de begraafplaats in 1862 dicht, om een eerste… Continue reading In het spoor van de begraafplaatsen van Sint-Gillis

Burgemeesters

Maurice Van Meenen, dertig jaar laveren tussen de liefde voor het publiek belang en het dienen van de gerechtigheid

Maurice Van Meenen is geboren in 1848(1) en op zeer jonge leeftijd ging hij als stagiaire aan de balie aan de slag bij Paul Janson en Edouard Picard. Zij brachten hem de liefde voor het recht en het werk bij. Dankzij zijn uitgebreide kennis in commerciële, industriële en maritieme geschillen, kon hij rekenen op een… Continue reading Maurice Van Meenen, dertig jaar laveren tussen de liefde voor het publiek belang en het dienen van de gerechtigheid

Burgemeesters

Antoine Bréart: Sint-Gillis en haar burgers verleiden

14 september 1935 Antoine Bréart overlijdt op 84-jarige leeftijd op enkele dagen tijd aan een luchtweginfectie. De inwoners van Sint-Gillis rouwen om hun geliefde burgemeester. Aan alle gemeentelijke gebouwen hangt de vlag halfstok. Langs het parcours van de begrafenisstoet worden tot aan de gemeentegrens, alle lantaarns van de openbare verlichting met crêpe afgedekt. Talrijke delegaties… Continue reading Antoine Bréart: Sint-Gillis en haar burgers verleiden

Theaters, bioscopen en spektakelzalen

De Bristol, dit duistere object van verlangen

Aan de Waterlosesteenweg nr. 71, vlakbij het Sint-Gillisvoorplein, opende bioscoop Bristol in 1920 zijn deuren voor het publiek. Wie kon of kan er zich voorstellen dat er achter de huidige gevel van de supermarkt Match, ooit een donkere zaal met een capaciteit van 1300 personen was ingericht? Charles De Wys alvast wel. Als architect van… Continue reading De Bristol, dit duistere object van verlangen

Theaters, bioscopen en spektakelzalen

Cinéma-Royal, het teruggevonden ontwerp

Zou architect Charles Dewys zich hebben kunnen voorstellen dat zijn Beaux-Arts bioscoop, onderdeel van een groot gebouwencomplex, in de jaren 20 verdrongen zou worden door het huidige « Résidence Barrière » gelegen aan de Waterloosesteenweg 204 ? Ontwerpen die tegenwoordig door de Archievendienst van het gemeentehuis van Sint-Gillis worden bewaard, getuigen nog altijd van de… Continue reading Cinéma-Royal, het teruggevonden ontwerp