Expo 1910

Uit haar as herrezen: de Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel

Bij de afsluiting van de Wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel speelde de toekomstige burgemeester van Brussel, Emile De Mot, reeds met de idee om ook de tentoonstelling van 1905 naar de hoofdstad te halen en die te laten samenvallen met de vijfenzeventigste verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid. Helaas zou de keuze voor 1905 op Luik… Continue reading Uit haar as herrezen: de Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel

Sport

Gezondheid door lichaamsbeweging

Fietsen, turnen, kaatsen, zwemmen, basketten, judo, pingpongen, schermen, voetballen, ... de lijst van individuele en teamsporten die binnen onze gemeente worden aangeboden is schier oneindig. Het bewijs dan ook dat sport een belangrijke plaats in onze moderne maatschappij inneemt; zij het kinderen die elkaar vinden op het speelplein om de hoek of professioneel georganiseerde sportwedstrijden,… Continue reading Gezondheid door lichaamsbeweging

Volksgezondheid en hygiëne

Volksgezondheid en hygiëne

Volksgezondheid is een grote uitdaging die de menselijke beschavingen sinds het begin der tijden bezighoudt. De geringste infectie kan immers hele volkeren uitroeien. Dit was het geval in Europa, vanaf de Middeleeuwen met de Zwarte Dood - waarbij een derde van de Westerse bevolking stierf - tot de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken. Brussel, die… Continue reading Volksgezondheid en hygiëne

Burgemeesters

Louis Mettewie, progressieve liberaal, industrieel en burgemeester van Molenbeek (1855-1942)

Tot voor kort hield de historiografie geen rekening met het kapitale belang van Louis Mettewie voor de ontwikkeling van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek tijdens de eerste vier decennia van de 20e eeuw. Geen enkele biografie of biografische nota is aan hem gewijd, en geen enkele specifieke studie werpt licht op zijn loopbaan en zijn daden. Sinds… Continue reading Louis Mettewie, progressieve liberaal, industrieel en burgemeester van Molenbeek (1855-1942)

Heiligdommen en kerkhoven

Gebedshuizen in Brussel

Zoals de meeste Europese steden heeft Brussel een lange religieuze traditie die nauw verbonden is met het christendom. In de loop der eeuwen is de architectuur van deze kerkgebouwen vaak in vraag gesteld. Ze zijn dan ook aangepast aan een maatschappij in voortdurende transformatie en aan de wisselwerking tussen Kerk, volk en vorst, en later… Continue reading Gebedshuizen in Brussel

Burgemeesters

Louis Coenen : een geëngageerd man

Het was winter 1904-1905. De Russisch-Japanse Oorlog woedde in alle hevigheid. De twee mogendheden probeerden hun heerschappij op te leggen in het Verre Oosten, met name in Mantsjoerije, toneel van gruwelijke slachtpartijen onder de burgerbevolking. Na een bijna één jaar durende belegering door de Japanse troepen viel Port Arthur op 2 januari 1905, een zware… Continue reading Louis Coenen : een geëngageerd man

Burgemeesters

De burgemeesters

Sinds de middeleeuwse burgerij haar vrijheden afdwong van hun vorst, is de burgemeester verankerd in de geschiedenis van de gemeentelijke autonomie en uitgegroeid tot de sleutelfiguur van de lokale bestuurlijke macht in België. Het Franse woord  “bourgmestre” is ontleend aan de Germaanse talen: aan het Middelnederlandse woord “burch/burg” [= stad] en “meester” (in de uitspraak… Continue reading De burgemeesters

Theaters, bioscopen en spektakelzalen

Theaters, bioscopen en spektakelzalen

Aan het einde van de 17e eeuw en aan het begin van de 18e eeuw begint de geschiedenis van het theater in Brussel met de aankoop in 1698 door architect Jean-Paul Bombarda van het oude gebouw waar de munt werd geslagen. Hij omvormde dit gebouw in een hôtel de spectacle (toneelzaal). Vanaf 1705 worden opera’s… Continue reading Theaters, bioscopen en spektakelzalen

Parken en tuinen

Parken en tuinen in Brussel

Ondanks de groeiende verstedelijking blijft Brussel een van de groenste Europese hoofdsteden, met meer dan 8.000 hectare aan parken, bossen, woud en andere natuurgebieden. Dit natuurlijke erfgoed is in de loop van de tijd mee geëvolueerd met architectuur en stijlen die verbonden zijn met de verschillende historische periodes. De parken en tuinen zijn kunstwerken in… Continue reading Parken en tuinen in Brussel

Schoolleven

Onderwijs in België, de ene wet verdringt de andere …

Wie denkt dat Karel de Grote aan de basis ligt van de uitvinding van de school, kent zijn geschiedenis niet zo goed. Het onderwijs bestaat immers al veel en veel langer. Vierduizend jaar voor onze tijdrekening verscheen in het oude Egypte al een eerste onderwijssysteem dat steunde op een gemeenschappelijk schrift in de vorm van… Continue reading Onderwijs in België, de ene wet verdringt de andere …