Volksgezondheid en hygiëne

Burgerlijk ziekenhuis van Schaarbeek

Aan het eind van de 19de eeuw doken er steeds meer ernstige, seizoensgebonden infectieziekten op. Daarom besloot de gemeenteraad een ziekenhuis te bouwen om de bevolking in goede omstandigheden te kunnen verzorgen. Sinds 1884 had de gemeente Schaarbeek een veldhospitaal met houten barakken langs de Princes Elisabethlaan, en later in de Koninklijke Sinte-Mariastraat. In 1891… Continue reading Burgerlijk ziekenhuis van Schaarbeek

Volksgezondheid en hygiëne

De strijd tegen epidemieën in Sint-Gillis: het ontstaan van een gemeentelijke ontsmettingsdienst

Midden XIXe eeuw krijgt de strijd tegen epidemieën in Europa alsmaar meer vaste vorm. In 1893 beslist de gemeente Sint-Gillis een ontsmettingsdienst op te zetten om de opmars van epidemieën een halt toe te roepen. Het gaat daarbij voornamelijk om mazelen, roodvonk, kinkhoest, waterpokken, bof, difterie, tuberculose, griep, ... De lijst is inderdaad erg lang.… Continue reading De strijd tegen epidemieën in Sint-Gillis: het ontstaan van een gemeentelijke ontsmettingsdienst

Volksgezondheid en hygiëne

Van levende Zenne tot verdoken Zenne

Net als vele grote steden heeft Brussel zich ontwikkeld aan de oevers van een rivier : de Zenne. Dit is nu min of meer zichtbaar in het stedelijk centrum : dit is nog steeds zichtbaar nabij de sluis van Anderlecht en in de buurt van de zuiveringsinstallatie van Brussel-Noord. Er werd ook en reconstructie gemaakt… Continue reading Van levende Zenne tot verdoken Zenne

Volksgezondheid en hygiëne

De Cliniques universitaires Saint-Luc

De geschiedenis van de Cliniques universitaires Saint-Luc kan niet worden besproken zonder de zaak Leuven te vermelden, die in het zuiden van het land vaak “Walen buiten” en in Vlaanderen vaak “Leuven Vlaams” wordt genoemd. Hoewel de eisen tot sluiting van de Franstalige afdeling van de Katholieke Universiteit te Leuven dateren van vóór de jaren… Continue reading De Cliniques universitaires Saint-Luc

Volksgezondheid en hygiëne

Dokter Ensch en de hygiënedienst van Schaarbeek

Op voorstel van dokter Elie Lambotte, toenmalig hoofd van de chirurgische dienst van het burgerlijk ziekenhuis en gemeenteraadslid, werd in 1902 een speciale hygiënedienst opgericht. Om die dienst op te zetten, riep Lambotte de hulp in van een jonge arts, dokter Jean Norbert Ensch. Samen bestudeerden zij uitvoerig wat er al bestond in verschillende grote… Continue reading Dokter Ensch en de hygiënedienst van Schaarbeek

Volksgezondheid en hygiëne

Het ziekenhuis van Sint-Gillis … in Vorst

Het verhaal van het ziekenhuis van Sint-Gillis begint in 1869, met de oprichting van de Commission des Hospices civils.[1] Datzelfde jaar schonk Jean-Baptiste Jourdan, voorzitter van deze commissie, en tegelijk arts, filantroop en schepen, 20.000 frank aan de gemeente voor de aankoop van een terrein in de Windmolenstraat (huidige Albaniëstraat) om er het hôpital-hospice de… Continue reading Het ziekenhuis van Sint-Gillis … in Vorst

Volksgezondheid en hygiëne

Volksgezondheid en hygiëne

Volksgezondheid is een grote uitdaging die de menselijke beschavingen sinds het begin der tijden bezighoudt. De geringste infectie kan immers hele volkeren uitroeien. Dit was het geval in Europa, vanaf de Middeleeuwen met de Zwarte Dood - waarbij een derde van de Westerse bevolking stierf - tot de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken. Brussel, die… Continue reading Volksgezondheid en hygiëne