DOCUMENTATIE

 

Gemeentebladen en jaarverslagen

De gemeentebladen zijn volumes die sinds 1873 door het gemeentebestuur van Sint-Gillis worden uitgegeven. Ze bevatten de punten uit de proces-verbaal van de openbare vergadering van de gemeenteraad, alle toespraken van de gemeenteraadsleden en de schriftelijke vragen van raadsleden of burgers en de gegeven antwoorden. Aan het einde van elk deel staat het jaarverslag van de gemeente, waarin het college van burgemeester en schepenen de zaken van de gemeente aan het publiek voorstelt: begroting en rekeningen, bevolkingsstatistieken (geboorten, huwelijken, overlijdens inclusief oorzaken), aantal afgegeven bouwvergunningen, enz.

Wil je meer weten over de bouw van het stadhuis of het Zuidstation? Wil je weten wanneer en hoe de wegen zich ontwikkelden in de 19e eeuw? Of meer te weten komen over de vroegere burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden ? Dompel onder in de geschiedenis van Sint-Gillis door deze boeiende volumes te lezen!

 

Jaarverslagen

1862-1870

1870-1871

1880-1881

1883-1884

1884-1885

1888-1889

 

Gemeentebladen (met jaarverslagen)

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881 (binnenkort beschikbaar, of neem contact op met de Archiefdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Gillis)

1882

1883 (binnenkort beschikbaar, of neem contact op met de Archiefdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Gillis)

1884 (binnenkort beschikbaar, of neem contact op met de Archiefdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Gillis)

1885 (binnenkort beschikbaar, of neem contact op met de Archiefdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Gillis)

1886

1887

1888

1889 (binnenkort beschikbaar, of neem contact op met de Archiefdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Gillis)

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941 & 1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955