Over ons

“ArchivIris” is een intergemeentelijk platform dat het archiefpatrimonium van de verschillende lokale overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de kijker wil zetten.

Onder leiding van de Gemeente Sint-Gillis hebben verschillende archiefdiensten zich dan ook rond deze blog geschaard om op geregelde tijdstippen nooit eerder uitgegeven en onbekende geschiedkundige documenten te publiceren om zo nieuwe inzichten te kunnen aanreiken over zeer uiteenlopende thema’s. We nodigen jullie dan ook van harte uit om deze blog te volgen en er actief deel aan te nemen om op die manier het collectieve geheugen van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verrijken.

Contact: archives.1060@stgilles.brussels