Volksgezondheid en hygiëne

De strijd tegen epidemieën in Sint-Gillis: het ontstaan van een gemeentelijke ontsmettingsdienst

Midden XIXe eeuw krijgt de strijd tegen epidemieën in Europa alsmaar meer vaste vorm. In 1893 beslist de gemeente Sint-Gillis een ontsmettingsdienst op te zetten om de opmars van epidemieën een halt toe te roepen. Het gaat daarbij voornamelijk om mazelen, roodvonk, kinkhoest, waterpokken, bof, difterie, tuberculose, griep, ... De lijst is inderdaad erg lang.… Continue reading De strijd tegen epidemieën in Sint-Gillis: het ontstaan van een gemeentelijke ontsmettingsdienst