Boire et manger

« De tafele vanden Heyligen Gheest »

La Steenpoort, porte de la première enceinte, se trouvait au début de la rue Haute. Elle fut aménagée en prison à la fin du Moyen âge. Lors de sa destruction, en 1759-1760, on y découvrit cette exceptionnelle plaque votive dont il ne nous reste aujourd’hui que l’empreinte prise alors par frottis. L’inscription rappelait la fondation en 1488 d’une rente dont le produit était destiné à la distribution hebdomadaire de pains aux prisonniers pauvres.

De Steenpoort, die deel uitmaakte van de eerste stadsomwalling, bevond zich aan het begin van de Hoogstraat. Deze poort deed dienst als gevangenis aan het einde van de Middeleeuwen. Bij de ontmanteling in 1759-1760 werd een uitzonderlijke votiefplaat gevonden waarvan er ons tot vandaag een afdruk rest met behulp van drukinkt. De inscriptie herinnert aan de stichting van een rente in 1488 voor de dagelijkse distributie van brood aan de arme gevangenen.

Sous l’Ancien Régime, les distributions en nature, et en premier lieu de pains, constituaient le premier des secours accordés aux indigents par les « tables des pauvres », dites aussi « tables du Saint-Esprit » (Heilige Geest en flamand), ancêtres directs des bureaux d’aide sociale modernes. Ces distributions se sont maintenues par la suite jusqu’au siècle dernier.

Onder het ‘Ancien Regime’ werden giften in natura en de klassieke broodbedeling beschouwd als een uitgelezen vorm van ‘eerstelijnszorg’ aan de behoeftigen. Deze werden verzorgd door de ‘armentafels’ (of ‘tafels van de Heilige Geest’), de voorlopers van de moderne sociale hulpverlening. De distributie in natura werd vervolgens gehandhaafd tot in de vorige eeuw.

Cfr. Claire DICKSTEIN-BERNARD, Les Collections du Centre Public d’Aide Sociale | De Verzamelingen van het OCMW Brussel, 1995, p.81.

© Archives CPASB | Archief OCMWB

Laisser un commentaire