Toponymisch nieuwsgierigheid

Het Poggeplein

Het Poggeplein vormt in feite een verbreding van de Haachtsesteenweg zodat niemand daar zijn adres heeft. Maar waar komt die naam vandaan? Voor langere tijd circuleerden legenden over die kleine boer, ‘Pogge’ genoemd, een personage dat allang in het Schaarbeekse folklore bestond, naar het evenbeeld van de Luikse Tchantchè. [Het Poggeplein, 1912, postkaart, Iconografische verzameling,… Continue reading Het Poggeplein

Schoolleven

Onderwijs in België, de ene wet verdringt de andere …

Wie denkt dat Karel de Grote aan de basis ligt van de uitvinding van de school, kent zijn geschiedenis niet zo goed. Het onderwijs bestaat immers al veel en veel langer. Vierduizend jaar voor onze tijdrekening verscheen in het oude Egypte al een eerste onderwijssysteem dat steunde op een gemeenschappelijk schrift in de vorm van… Continue reading Onderwijs in België, de ene wet verdringt de andere …